Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
13803 / 12/2/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 112А УПИ: I Улица: Македонска №: 5 Етаж: 6 Апартамент: 16 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2412
• Ателие (39.13 кв.м.)
13802 / 12/2/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 112А УПИ: I Улица: Македонска №: 5 Етаж: 5 Апартамент: 15 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2412
• тристаен апартамент (91.91 кв.м.)
13801 / 12/2/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 112А УПИ: I Улица: Македонска №: 5 Етаж: 5 Апартамент: 14 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2412
• Едностаен апартамент (48.71 кв.м.)
13800 / 12/2/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 112А УПИ: I Улица: Македонска №: 5 Етаж: 5 Апартамент: 13 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2412
• Двустаен апартамент (70.84 кв.м.)
13799 / 12/2/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 112А УПИ: I Улица: Македонска №: 5 Етаж: 3 Апартамент: 9 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.2412
• тристаен апартамент (91.91 кв.м.)