Общинска администрация

Попово

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Регистър на актове за собственост

Вид собственост
Номер на акт
Дата на акт
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Населено място
Адрес
Вид на имота
Улица №
Блок №
Вход
Актове
Акт Вид собственост Местоположение / Вид на имота Предоставени права
13578 / 22.03.2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1 УПИ: II Улица: кв."Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 5 Апартамент: 15 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (66.07 кв.м.)
13577 / 22.03.2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1 УПИ: II Улица: кв.Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 4 Апартамент: 11 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (65.12 кв.м.)
13576 / 22.03.2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1 УПИ: II Улица: кв."Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 4 Апартамент: 10 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (71.15 кв.м.)
13575 / 22.03.2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1 УПИ: II Улица: кв."Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 3 Апартамент: 8 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (65.12 кв.м.)
13574 / 22.03.2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1 УПИ: II Улица: кв."Младост" Блок: 4 Вход: А Етаж: 2 Апартамент: 6 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Двустаен апартамент (66.07 кв.м.)