Municipality Administration

Popovo

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез европейски социален фонд.

Register of Ownership Acts

Ownership type
Act number
Date created
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Locality
Address
Property type
Street number
Block number
Entrance number
Acts
Act Ownership Type Location / Property Type Granted Rights
13657 / 6/18/2019 Частна общинска собственост Попово Квартал: 1Б УПИ: I Улица: кв."Младост" Блок: 7 Вход: Г Етаж: 4 Апартамент: 14 Поземлен имот с идентификатор №: 57649.503.218
• Едностаен апартамент (48.79 кв.м.)
13656 / 5/27/2019 Частна общинска собственост Марчино Местност: МАНДРА ПУНАР Поземлен имот с идентификатор №: 47411.49.39 по КК и КР /идентичен с ПИ №049039 по КВС/
• НИВА (74479 кв.м.)
13655 / 5/27/2019 Частна общинска собственост Марчино Местност: АЛМАЛЪКА Поземлен имот с идентификатор №: 47411.52.29 по КК и КР/идентичен с ПИ № 052029 по КВС/
• НИВА (1843 кв.м.)
13654 / 5/27/2019 Частна общинска собственост Марчино Местност: БЬОРТЛЕДЖАН Поземлен имот с идентификатор №: 47411.47.26 по КК и КР /идентичен с ПИ № 047026 по КВС/
• НИВА (7893 кв.м.)
13653 / 5/27/2019 Частна общинска собственост Глогинка Местност: УСОЙНА Поземлен имот с идентификатор №: 15103 . 62.10 по КК и КР / идентичен с ПИ № 062010 по КВС/
• НИВА (479 кв.м.)